малайз улсад борлуулах барилгын тоног төхөөрөмжийг ашигласан