никелийн хүдрийн уул уурхайн компаниуд болон экспортын нийлүүлэгчид