тоног төхөөрөмжийн түрээсийн үнэ өртгийн нөхөн сэргээх арга