чулуулгийн олборлолт ба нигери улсын хооронд ялгаатай