төмрийн хүдрийн торыг чийгшүүлэх процессын тоног төхөөрөмжөөр хангах болно